Cultural Foundation

seeAll

Państwo ZEA powstało w 1971 r., a wraz z nim narodziła się nowa wizja kulturowa. Od samego początku szejk Zajid ibn Sultan Al Nahajjan – założyciel Zjednoczonych Emiratów Arabskich, nazywany „Ojcem Narodu”, chciał zaangażować kraj w dialog międzykulturowy z szerszą społecznością międzynarodową. 

Szejk Zajid, pionier, który obserwując zmieniający się na jego oczach świat dostrzegał w nim potencjał, gwarantujący dostatnią przyszłość. Szejk mocno ugruntował pozycję ZEA jako skrzyżowanie różnych kultur, a jego wizja uosabia otwartość, tolerancję i gościnność narodu.

Zaangażowani w tworzenie środowiska sprzyjającego kultywowaniu i propagowaniu kultury, przywódcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich przyjęli w tym samym roku ustawę o utworzeniu organu kulturalnego, który pielęgnowałby dziedzictwo i sztukę w szybko rozwijającym się kraju. Dzięki swemu wnikliwemu zmysłowi obserwacji, nieżyjący już szejk Zajid wyobraził sobie nowoczesną instytucję kulturalną, która służyłaby jako ważny element budowania społeczeństwa w swym raczkującym państwie. Wyobraził sobie miejsce, kolebkę przebudzenia kulturowego, które zostanie zapoczątkowane w nowej stolicy kraju – Abu Zabi, a ostatecznie powielone w pozostałych regionach ZEA, a potem i na świecie. Z biegiem czasu działania te objęły ochronę i propagowanie cennej tradycyjnej kultury i dziedzictwa narodowego z zamiarem zabezpieczenia jej dla przyszłych pokoleń. 

Obiekt Cultural Foundation stanowił urzeczywistnienie tych wizji. W momencie otwarcia w 1981 r. obiekt mieścił pierwszą Bibliotekę Narodową, a także audytorium widowiskowe i centrum wystawiennicze.

Wraz z jego powstaniem uruchomiono szereg innowacyjnych, przełomowych programów celebrujących lokalną i regionalną kulturę, prezentujących różnorodne formy sztuki i zachęcających do wymiany międzykulturowej na wielu nowych frontach.

Od tego czasu Cultural Foundation zyskała regionalne i międzynarodowe uznanie jako światowej sławy obiekt kultury i sztuki. Budynek sam w sobie zyskał na znaczeniu jako nowoczesny zabytek, zarejestrowany jako jeden z cennych zasobów dziedzictwa kulturowego Abu Zabi. Od momentu powstania do czasu gruntownej renowacji i później, obiekt Cultural Foundation pozostaje wierny pierwotnym aspiracjom zmarłego szejka Zajida, spełniając jedną z jego ambitnych i dalekosiężnych wizji dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich i ich mieszkańców: dzielenie się ze światem ponadczasowym, nieocenionym bogactwem dziedzictwa kulturowego i sztuki.