Islam jest oficjalną religią ZEA i jest powszechnie praktykowany. Świętym dniem islamu jest piątek; istnieje pięć filarów islamu, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy muzułmanie: wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Ponadto muzułmanin ma obowiązek modlić się pięć razy dziennie (twarzą zwróconą w kierunku Mekki). Godziny zmieniają się w zależności od położenia słońca, kiedy to współczesne wezwanie do modlitwy jest transmitowane przez głośniki na minaretach meczetów.

Konstytucja ZEA zapewnia wolność wyznania zgodnie z ustalonymi zwyczajami. Abu Zabi jest tolerancyjne wobec innych religii, a mieszkańcy mogą swobodnie praktykować swoje przekonania religijne, o ile nie naruszają one islamu. Osoby, które nie są muzułmanami, mogą zapoznać się z islamem dzięki bezpłatnym wycieczkom z przewodnikiem po spektakularnym Wielkim Meczecie Szejka Zajida, jednym z największych meczetów na świecie. Wycieczki odbywają się o różnych porach w ciągu tygodnia.

Ramadan jest świętym miesiącem, w którym muzułmanie upamiętniają objawienie Koranu (świętej księgi islamu). To czas postu, podczas którego muzułmanie powstrzymują się od jedzenia, picia, palenia i nieczystych myśli lub czynności pomiędzy wschodem a zachodem słońca. O zachodzie słońca następuje przerwanie postu ucztą „iftar”, której godziny publikowane są we wszystkich gazetach codziennych i online. Ramadan kończy się trzydniową uroczystością i świętem zwanym Id al-Fitr, podczas którego rodziny, przyjaciele, sąsiedzi i organizacje charytatywne obdarowują się prezentami.