public holidays

See All

W Abu Zabi istnieją dwa rodzaje świąt państwowych: święta stałe, takie jak Dzień Narodowy ZEA (2 grudnia), Nowy Rok (1 stycznia) i Dzień Męczeństwa (1 grudnia) oraz urodziny Proroka Mahometa (Niech Spoczywa w Pokoju), które są ustalone w kalendarzu islamskim, lecz kalendarzu gregoriańskim – ruchome. 

ZEA co roku 2 grudnia obchodzą Dzień Narodowy ZEA pod hasłem „Spirit of the Union”, które wywodzi się z historycznego spotkania zmarłego szejka Zajida ibn Sultana Al Nahajjana, założyciela ZEA, z władcami emiratów, aby ogłosić utworzenie ZEA 2 grudnia 1971 roku

Dzień Męczeństwa to święto narodowe, w którym Zjednoczone Emiraty Arabskie wyrażają swoje uznanie dla męczenników, którzy poświęcili swoje życie w obronie honoru ojczyzny. Poświęcenie dnia tym męczennikom to wyraz wdzięczności i szansa na podkreślenie silnej więzi między narodem a jego przywódcami.

Dwunastego dnia Rabi' al-awwal każdego roku muzułmanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich obchodzą  urodziny Proroka Mahometa  (Niech Spoczywa w Pokoju) i jego przesłanie tolerancji oraz pokojowego współistnienia.

Islamskie święta, które podlegają obserwacji księżyca, zmieniają swoje daty każdego roku. Islamski rok kalendarzowy to kalendarz księżycowy używany do określania islamskich miesięcy, świąt i rytuałów, takich jak post (ramadan), Id al-Fitr (Święto Przerwania Postu), sezon hadżdż i Id al-Adha.

Muzułmanie na całym świecie obchodzą  Id al-Fitr  (Święto Przerwania Postu), które wyznacza koniec ramadanu, islamskiego świętego miesiąca postu. W trzydziestą noc ramadanu instytucje odpowiedzialne za obserwację księżyca potwierdzają albo zakończenie postu, albo początek Szawwalu, kolejnego miesiąca Hidżry (kalendarza islamskiego), którego pierwszym dniem jest Id al-Fitr.

Dzień Arafat jest dziewiątym dniem Zu al-Hidżdża, w którym pielgrzymi udają się na najważniejszą w Islamie pielgrzymkę hadżdż, podczas gdy inni muzułmanie poszczą, przestrzegając Sunny proroka.

Id al-Fitr to dziesiąty dzień islamskiego miesiąca Zu al-Hidżdża, po dziewiątym dniu Arafat, w którym pielgrzymi udają się na najważniejszą w Islamie pielgrzymkę Hadżdż, podczas gdy inni muzułmanie poszczą, przestrzegając Sunny proroka. 

Pierwszego dnia miesiąca  Muharram muzułmanie świętują początek nowego roku hidżry, nazwanego na cześć emigracji Proroka Mahometa (Niech Spoczywa w Pokoju) z Mekki do Medyny. 

W święta państwowe nieczynne są ministerstwa federalne, departamenty publiczne i instytucje rządowe.