Abu Dhabi Organic Farms   Mazaraa

seeAll

Abu Dhabi Organic Farms, znane też jako Mazaraa Farm, jest pierwszym gospodarstwem w ZEA posiadającym certyfikat gospodarstwa ekologicznego, uzyskany w 2007 roku. Certyfikat został przyznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w uznaniu za wysiłki gospodarstwa w zakresie promowania zrównoważonego rolnictwa i bezpieczeństwa żywności.

Gospodarstwo Mazaraa Farm otrzymało też nagrodę za najlepszy miód organiczny Sidr na świecie. Do atrakcji w Mazaraa Farm należy wycieczka po gospodarstwie (z przewodnikiem), na której uczestnicy poznają nazwy owoców i warzyw uprawianych w tym miejscu, a także dowiedzą się co nieco o praktykach mających na celu osiągnięcie zrównoważonej działalności rolniczej, o karmieniu i hodowli zwierząt, sadzeniu roślin i zbieraniu plonów. Można tam wybrać się na przejażdżkę konno lub powozem konnym.