the national archives

seeAll

Abu Dhabi National Library and Archives, czyli Biblioteka Narodowa i Archiwum Abu Zabi, strzeże historii i dziedzictwa narodowego kraju. Wiodąca instytucja badawcza i archiwalna przechowuje wszystkie dokumenty na temat ZEA i regionu Zatoki Arabskiej oraz prowadzi ich rejestry. Bibliotekę założył w 1986 roku nieżyjący już Szejk Zajid bin Sultan Al Nahajjan, założyciel ZEA, znany również jako „ojciec narodu”. Na samym początku działała jako Centrum Dokumentacji i Badań, a w obecnej formie funkcjonuje od 2014 roku, gromadząc i przechowując archiwa w celu promowania wiedzy na temat kultury i historii oraz zapewniania dostępu do cennych materiałów badawczych.

Celem działalności tej pionierskiej instytucji jest przybliżenie ludziom historii i tożsamościi ZEA, pogłębiając ich wiedzę na temat historii i dziedzictwa za pomocą milionów dokumentów dotyczących tego regionu. W swoim dążeniu do zbudowania bogatego społeczeństwa, National Library and Archives zachęca również do kreatywności i badań naukowych nad historią Zjednoczonych Emiratów Arabskich, organizując konferencje i seminaria, a także regionalne i międzynarodowe wystawy.

Nie tylko odrestaurowuje i konserwuje się tu dokumenty, ale także tłumaczy się je i przechowuje w formie elektronicznej. Centrum pełni główną rolę w podtrzymywaniu żywej historii ZEA, będąc członkiem międzynarodowych instytucji, w tym UNESCO, Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA), Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarzy i Bibliotek (IFLA) oraz Sekretariatu generalnego centrów dokumentacji i badań w Radzie Współpracy Zatoki Perskiej (GCC).

Customer Happiness Hall
W National Library and Archives znajduje się specjalnie zaprojektowana dla badaczy sala Customer Happinnes Hall z całym potrzebnym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem najnowszej generacji, które umożliwia przeprowadzanie badań i odkrywanie dziedzictwa oraz historii regionu. W sali udostępnione są też szafki na kod, w których można zostawić wszystkie swoje rzeczy osobiste, mogące stanowić zagrożenie dla historycznych dokumentów. Sala mieści się niedaleko biblioteki i zapewnia najnowocześniejsze wyposażenie i narzędzia do badań naukowych.

Emirates Library
Emirates Library jest specjalistycznym centrum badawczym, świadczącym usługi dla badaczy, decydentów i studentów. Usługi biblioteki obejmują czytelnie, wypożyczalnie, punkty informacyjne, zasoby elektroniczne i usługi reprograficzne. Kolekcja Emirates Library koncentruje się wokół tematów związanych z ZEA, regionem Zatoki Arabskiej i całego świata oraz przestrzega zasad systemu Klasyfikacji Biblioteki Kongresu. Modelowa czytelnia, zgodna z międzynarodowymi standardami, jest przyłączona do Emirates Library i zapewnia Wi-Fi oraz serwis informacyjny dla badaczy.

Sheikh Zayed Bin Sultan Hall
W sali Sheikh Zayed Bin Sultan Hall mieści się stała wystawa rękopisów, dokumentów, zdjęć i map, które umożliwiają odwiedzającym zapoznanie się z historią ZEA. Obejmuje również część poświęconą pamięci zmarłego Szejka Zajida Bin Sultana Al Nahajjana, założyciela ZEA, znanego również jako „ojciec narodu”. Na sali przedstawiona jest pełna panorama historii ZEA, obejmująca ponad 500 lat i zawierająca rzadkie zbiory archeologiczne i związane z dziedzictwem oraz historyczne dokumenty, które opowiadają historię narodu, począwszy od okresu, w którym mieszkańcy wyruszali na poszukiwanie pereł. Sala jest oknem na bogatą, niezwykle ciekawą przeszłość ZEA. Najstarszym dokumentem jest mapa „Portuguese Cantino” z 1502 roku, będąca pierwszą mapą regionu Zatoki Arabskiej.

Sheikh Mohamed Bin Zayed Hall
Sala Sheikh Mohamed Bin Zayed Hall obejmuje teatr wykorzystujący wirtualną rzeczywistość, imponujące środowisko interaktywne 3D, które łączy fikcję z rzeczywistością. Wyświetlane są tu filmy dokumentalne o historii ZEA w zaawansowanym systemie audiowizualnym, w którym widzowie przenoszą się do wirtualnego świata, imitującym rozwój ZEA w przeszłości i teraźniejszości. Filmy mają ogromny wpływ na widzów, w szczególności uczniów i dzieci, ponieważ umożliwiają zerknięcie w przeszłość przedstawioną na fotografiach. Teatr jest również odpowiedni do organizowania mniejszych spotkań.