Cultural Foundation

הצג הכול

בשנת 1971 נוסד איחוד האמירויות, יחד עם חזון תרבותי חדש. כבר מתחילת הדרך, שייח זאייד בין סולטאן אל נהאייאן זיכרונו לברכה – מייסד איחוד האמירויות הערביות, הידוע בכינויו "אבי האומה" – שאף לערב את האומה בדו-שיח בין-תרבותי עם הקהילה הבינלאומית.  

שייח זאייד היה חלוץ שראה את העולם המשתנה דרך עיניים שמדמיינות עתיד של שגשוג, וקבע את איחוד האמירויות כצומת דרכים עבור תרבויות שונות, והחזון שלו חשף אומה אשר מקדמת בברכה פתיחות, סובלנות והכנסת אורחים.

מתוך מחויבות ליצירת סביבה שמטפחת ומשפרת את הנפש ונוגעת בעולם, הנהגת איחוד האמירויות חוקקה עוד באותה שנה חוק שהגדיר גוף תרבותי שיטפח את המורשת והאומנות באומה המתפתחת במהירות. שייח זאייד זיכרונו לברכה, הודות לתובנותיו החדות, ראה בדמיונו מוסד תרבות מודרני שישמש רכיב חיוני לבניית החברה במדינה החדשה. הוא ראה בעיני רוחו מקום שממנו תנבע התעוררות תרבותית, שתתחיל בעיר הבירה החדשה, אבו-דאבי, ובהמשך תשפיע על כל איחוד האמירויות ובסוף הדרך – על העולם כולו. עם הזמן החזון התרחב לכדי הכללת הגנה על המורשת והתרבות המסורתית של האומה וקידומן, על מנת לשמר אותן עבור הדורות הבאים. 

קרן התרבות הביאה את החזון הזה לחיים. עם פתיחתה בשנת 1981, היא כללה את הספרייה הלאומית וכן אולם מופעים ומרכז תערוכות.

המוסד הרשמי הוא זה שהשיק סדרה של תכניות פורצות-דרך שהדגישו את התרבות המקומית והאזורית, הציגו מגוון צורות של אומנות ועודדו חילופין בין-תרבותיים במגוון תחומים.

מאז זכתה קרן התרבות למוניטין באזור ובעולם כולו כמוקד של תרבות ואומנות הידוע בכל רחבי העולם. הבניין עצמו זכה להכרה כאבן דרך מודרנית של מורשת והוא רשום כאחד מאתרי המורשת התרבותית האהובים של אבו-דאבי. מאז הקמתו של בנין קרן התרבות ועד שעבר שיפוץ נרחב ולעתיד לבוא, קרן התרבות נותרה נאמנה לשאיפות המקוריות של שייח זאייד זיכרונו לברכה, ומגשימה את החזון השאפתני ומרחיק הלכת שלו עבור איחוד האמירויות ותושביו: לשתף את המורשת התרבותית והאומנותית יקרת הערך והעל-זמנית של האומה עם העולם.