1 מדיניות

מדיניות זו חלה לגבי אתרי אינטרנט, אפליקציות לנייד, מוצרים ושירותים אשר מספקים קישורים לניווט למדיניות זו, ואשר תוצג ללקוחות ולמבקרים לאישורם.

המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי מחויבת לכבד את הפרטיות ולהגן על מידע אישי תוך ציות לכל התקנות והחוקים החלים בנוגע להגנה על נתונים ועל הפרטיות באמירות אבו דאבי וכן לחוקים הפדראליים של איחוד האמירויות הערביות.

מדיניות זו מתארת כיצד המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי אוספת, מעבירה ומעבדת מידע אישי, כולל בין היתר שם המשתמש, כתובת, פרטי התחברות ו/או נתונים ביומטריים.

הגעת המשתמש לאתר אינטרנט או שימוש בו, כמו גם לכל שירות אינטרנטי, אפליקציה לנייד ופתרון מותאם של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי עשויים לחייב גישה למידע האישי של המבקר. למבקרים תוצג מראש הודעה על ידי אתר האינטרנט לגבי כל מידע ספציפי למוצר או לשירות לפני שמידע זה נאסף, והמבקרים יתבקשו לאשר את בקשת המידע אם היא חורגת מתנאי מדיניות זו, אתר האינטרנט יציג למבקר קישור למדיניות נוספת אשר חלה ויבקש מהמבקר לאשר אותה.

אתרי אינטרנט, מוצרים ושירותים עשויים לכלול קישורים לאתר אינטרנט של ארגון או סוכנות אחרים, או עשויים להיות חלק מהם, ואשר להם מדיניות הגנת פרטיות משלהם. במקרה כזה, אם המבקר כבר לא נמצא באתר האינטרנט ולא מסר את פרטיו האישיים למחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי, אזי המבקר יהיה כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של האתר החיצוני אליו ניגש, והמחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי לא תישא באחריות לגבי מידע אישי כלשהו שנמסר לגורם מצד שלישי שאוסף את המידע באמצעות אתר האינטרנט שנשלט או מופעל על ידי אותו גורם מצד שלישי.

2 איסוף נתונים אישיים/ביומטריים והשימוש בהם

המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי אוספת מידע (ובכלל זה מידע אישי) לגבי מבקרים במהלך פעילותם באתר האינטרנט בו הם מבקרים (כולל יצירת חשבון משתמש והגשת טפסים ובהם פרטי התקשרות), במהלך השימוש באפליקציה לנייד של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי, שימוש במוצר של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי או שימוש בשירות של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי. כפי שמותר על פי חוק, המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי עשויה גם לקבל מידע ממקורות ציבוריים ומסחריים של גורמים מצד שלישי כולל, בין היתר, סטטיסטיקות לגבי רכישות מספקים שהם גורמים מצד שלישי. המידע האישי שהמחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי עשויה לאסוף כולל, בין היתר: שם המבקר או הלקוח, מין, תפקיד, מספר זהות באיחוד האמירויות, מספר דרכון (עבור משתמשים ממדינות אחרות בלבד), כתוב(ו)ת דוא"ל, מספר(י) טלפון/סלולר, פרטי התחברות (חשבון וסיסמה), וכן תמונות, בהתאם לאופן שבו המבקר פועל באתר בו הוא מבקר ולמוצרים או לשירותים אשר נרכשו או נצפו על ידי לקוח פוטנציאלי.

על מנת להשתמש בשירותים של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי, הלקוחות או המבקרים עשויים להתבקש לספק מידע אישי. לקוחות ומבקרים רשאים לבחור שלא לגלות מידע אישי ונתונים ביומטריים למחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי. אולם סירוב למסור למחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי חלק מהמידע האישי עשוי להגביל את החוויה או הגישה של הלקוח הפוטנציאלי/המשתמש למוצרים ולשירותים מסוימים.

מידע אישי ישמש, בין היתר, למטרות הבאות:

 • חשבון
 • מעברים ובקשות שירותים, מילוי הזמנות, מסירות, פעילויות, אימות מוצרים או
 • לשם הוספת פרטי ההתקשרות של הלקוח או המבקר (בהסכמת הלקוח או המבקר) לרשימת דיוור על מנת לשלוח להם מידע לגבי אירועים, שירותים, מוצרים, הזמנות להשתתף בפעילויות (כולל, בין היתר, פעילויות קידום מכירות), סקרי שוק או סקרי שביעות רצון; או לשלוח ללקוח או למבקר מידע שיווקי שעשוי לעניין אותם. אם הלקוח או המבקר אינם מעוניינים לקבל מידע מסוג זה, הם יכולים לבחור באפשרות זו בכל עת.
 • לספק ללקוח או למבקר חוויית משתמש ותוכן מותאמים, אשר מאפשרים לשירותים ולמוצרים של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי לזכור את ההגדרות המועדפות של הלקוח או המשתמש בביקורים עתידיים
 • לספק ללקוח או למבקר חוויית משתמש ותוכן מותאמים, להציג נושאים הקשורים לתחומי העניין האישיים שלהם בהתאם לגלישתם באינטרנט
 • לשלוח הודעות חשובות ללקוח או למבקר כולל, בין היתר, התראות להתקין עדכונים/שדרוגים של מערכת ההפעלה או היישום האינטרנטי שלהם.
 • אישור וניהול ספקים ושותפים עסקיים וכן תקשורת או עבודה מולם
 • שיפור מוצרים ושירותים של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי באמצעות ביקורת פנים, ניתוח נתונים וכן
 • ניתוח היעילות של הפעילות העסקית של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי והערכת השוק
 • פתרון בעיות כאשר לקוח או מבקר שולח פרטי הודעת שגיאה אל המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי
 • סנכרון, שיתוף ואחסון הנתונים שהמשתמש מעלה או מוריד וכן הנתונים שנדרשים לשם העלאה
 • הבטחת הבטיחות של מוצרים ושירותים של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי ושל הלקוח או המבקר, קיום ושיפור אמצעים למניעת אובדן ונגד הונאה של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי
 • ציות לחוקים ולתקנות של אמירות אבו דאבי ולחוקים הפדראליים של איחוד האמירויות הערביות אשר חלים באמירות אבו דאבי, ולכל דרישה חוקית, תקני תעשייה וכו' של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי

נתונים ביומטריים ישמשו, בין היתר, למטרות הבאות:

 • לביצוע התחייבויות של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי או של המשתמש בנוגע להגנה על החברה וגישה לבניינים ולאבטחה; וכן
 • אם נדרש על ידי

המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי עשויה גם לאסוף ולהשתמש בנתונים אנונימיים (שאינם ניתנים לזיהוי אישי) על מנת להבין איך לקוחות ומבקרים משתמשים באתרי האינטרנט, במוצרים ובשירותים שלה על מנת לשפר את שירותיה ולענות באופן טוב יותר על הצרכים של לקוחות ומבקרים. המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי עשויה לאסוף, להשתמש, לעבד, להעביר או למסור נתונים אנונימיים למטרות אחרות על פי שיקול דעתה.

המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי תעבד מידע אישי בהתאם לדרישות החוק החל על בסיס משפטי הולם, כולל בין היתר:

 • עיבוד נתונים ביומטריים ו/או מידע אישי לשם קיום החוזה במענה לעסקה או שירות
 • עיבוד נתונים ביומטריים ו/או מידע אישי בהסכמת הלקוח או המבקר.
 • עיבוד על פי האינטרסים הלגיטימיים של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי או של גורם מצד שלישי בעת שימוש במידע אישי לשם התקשרות עם הלקוח או המבקר, עריכת פעילויות שיווקיות וסקרי שוק, שיפור המוצרים והשירותים של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי, קיום ושיפור תוכניות למניעת אובדן ונגד הונאה וכן למטרות אחרות. אינטרסים לגיטימיים כוללים, בין היתר, מתן אפשרות למחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי לנהל ולהפעיל באופן יותר אפקטיבי את עסקיה ולספק את המוצרים והשירותים שלה; להגן על האבטחה של עסקים, מערכות, מוצרים, שירותים וכן לקוחות ומבקרים שלה; ניהול פנימי; ציות למדיניות ולתהליכים פנימיים; וכן אינטרסים לגיטימיים אחרים כפי שמתואר בזה
 • עיבוד נתונים ביומטריים ו/או מידע אישי על פי הנדרש לשם ציות וקיום דרישות משפטיות

3 קובצי קוקי וטכנולוגיות רלבנטיות

4.1 קובצי קוקי

המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי משתמשת בקובצי קוקי לשם זיהוי הלקוח או המבקר אשר משתמשים באתרי אינטרנט ובשירותים שלה. הטקסט בקובצי קוקי כולל לעתים קרובות מזהים, שמות אתרים וכן מספרים ותווים אחרים. קובצי קוקי הם ייחודיים לדפדפן או לאפליקציה לנייד בהם נעשה שימוש, והם מאפשרים לאתרי אינטרנט לשמור מידע הכולל, בין היתר, העדפות של הלקוח או המבקר, או פריטים בעגלות קניות.

הדפדפן של המבקר יחזיר את פרטי קובץ הקוקי אך ורק לתחום האינטרנט ממנו הגיע הקובץ, והתוכן ניתן לשליפה או לקריאה רק על ידי השרת אשר יצר את הקובץ.

בדומה לאתרי אינטרנט ולספקי שירות אינטרנטי רבים אחרים, המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי משתמש בקובצי קוקי באתרי האינטרנט שלה על מנת לשפר את חוויית המשתמש. קובצי קוקי של הפעלה נמחקים לאחר כל ביקור, ואילו קובצי קוקי עמידים נשמרים בין ביקורים שונים. קובצי קוקי מאפשרים לאתרי אינטרנט לזכור את הגדרות המשתמש הכוללות, בין היתר, שפה, גודל גופן במחשב או בנייד, והעדפות דפדפן אחרות. פירוש הדבר כי המשתמש לא חייב להגדיר מחדש את העדפותיו בכל ביקור. אם לא נעשה שימוש בקובצי קוקי, אתר האינטרנט יתייחס למשתמש כאל מבקר חדש בכל פעם שהמשתמש טוען דף מהאתר.

המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי לא תשתמש בקובצי קוקי לכל מטרה אחרת פרט לאילו שצוינו במדיניות זו. הלקוח או המבקר יכולים לנהל או למחוק קובצי קוקי לפי העדפותיהם. הלקוח או המבקר יכולים למחוק את כל קובצי הקוקי שנשמרו במכשיר שלהם, ורוב הדפדפנים מציעים אפשרות לחסימת קובצי קוקי. אולם אם יעשו זאת, הלקוח או המבקר חייבים לשנות את הגדרות המשתמש שלהם בכל פעם שהם מבקרים באתרי האינטרנט או השירותים.

4.2 משואות אינטרנט ותגי פיקסל

נוסף על קובצי קוקי, המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי עשויה להשתמש גם בטכנולוגיות דומות באתרי האינטרנט ובשירותי האינטרנט שלה, כגון משואות אינטרנט (web beacons) או תגי פיקסל (pixel tags). למשל, כאשר לקוח או מבקר מקבלים הודעת דוא"ל מהמחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי, היא עשויה לכלול

כתובת אינטרנט ללחיצה שמקשרת לאתר אינטרנט. אם הלקוח או המבקר לוחצים על הקישור, המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי תעקוב אחר הביקור שלהם כדי לסייע בלמידת העדפותיהם לגבי מוצרים ושירותים ולשם שיפור השירות ללקוחותיה. משואת אינטרנט היא אובייקט גרפי שקוף שמוטמע באתר אינטרנט או בהודעת דוא"ל. המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי משתמשת בתגי פיקסל בהודעות דוא"ל כדי לבדוק האם ההודעה נפתחה. לקוח או מבקר יכולים לבטל את רישומם לרשימת הדיוור של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי בכל עת, אם אינם רוצים להשתתף במעקב מעין זה.

בעצם השימוש באתרי האינטרנט, הלקוח או המבקר מסכימים לשימוש בקובצי קוקי, משואות אינטרנט ותגי פיקסל כמתואר לעיל.

4 העברת מידע אישי/נתונים ביומטריים

המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי עשויה, במקרה שהשירותים ניתנים על ידי גורמים מצד שלישי שאושרו על ידי המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי, לשתף מידע אישי עם אותו גורם מצד שלישי כפי שמתואר במדיניות זו. למשל, כאשר לקוח או מבקר מבצעים קנייה באינטרנט של מוצרים או שירותים מהמחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי, אזי המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי עשויה לשתף את המידע האישי שלהם עם ספק שירותי לוגיסטיקה על מנת להסדיר את משלוח המוצר או על מנת שגורם מצד שלישי יספק ללקוח את השירות אותו קנה. כמו כן, בהיותה ארגון תיירות, המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי עשויה לשתף מידע אישי עם גופים קשורים, חברות-בת, בעלי עניין וגופים ממשלתיים אחרים על בסיס הצורך לדעת.

על מנת לציית לחוק החל או בתגובה להליכים משפטיים חוקיים, המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי עשויה גם להעביר את הנתונים הביומטריים והמידע האישי לרשויות אכיפת החוק או לגופים ממשלתיים אחרים. אם המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי תהיה מעורבת בארגון מחדש או תהיה צד לתביעה משפטית בתחום שיפוט כלשהו, אזי היא עשויה להעביר את המידע האישי. כמו כן, המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי עשויה להעביר נתונים של הלקוח או המבקר באופן הולם כולל, בין היתר, לשם קיום התנאים וההתניות, כאשר המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי סבורה כי העברת המידע נחוצה או הולמת לשם מניעת נזק פיזי או הפסד כספי, או כאשר הדבר נעשה בקשר לחקירה של פעילות לא-חוקית על פי החדש או בפועל.

5 בקרת גישה והגנה על מידע אישי/נתונים ביומטריים

כל לקוח ומבקר אחראים להבטיח שכל המידע האישי שנמסר למחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי הוא נכון. המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי מחויבת לשמירה על דיוק המידע האישי, שלמותו, עדכניותו ואבטחתו.

במידה שהדבר נדרש על פי החוק החל, הלקוח או המבקר רשאים:

 • לבקש גישה למידע האישי שלהם ברישומים של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי;
 • לבקש כי המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי תעדכן אי-דיוקים במידע האישי שלהם או תתקן אותם;
 • להתנגד לשימוש במידע האישי שלהם על ידי המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי; וכן
 • להגיש בקשה בכתב למחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי למחיקת המידע האישי שלהם ממאגריה. המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי רשאית לסרב לבקשה אם היא סבורה כי הבקשה היא מעשה הונאה או שאינה ישימה, או שעלולה לפגוע בפרטיותם של אחרים.

אם הדבר מותר על פי החוק החל, לקוחות ומבקרים רשאים בכל עת לבטל את הסכמתם שניתנה על פי מדיניות זו. במקרה של ביטול הסכמה, המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי לא תישא באחריות לכל עיבוד של המידע האישי עד למועד עיבוד ביטול ההסכמה על ידי המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי, וכן המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי תהיה רשאית להמשיך לעבד את נתוני הלקוח או המבקר ואת המידע האישי שלהם, אם יש הצדקה מספקת על פי החוק החל והיא לא תישא באחריות בגין פעולה על פי הצדקה מעין זו.

6 הגנה על מידע אישי/נתונים ביומטריים ושמירתם

המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי מחויבת להגן על נתונים ביומטריים ו/או מידע אישי תוך מתן רמת האבטחה הגבוהה ביותר האפשרית על מנת למזער את הסיכון לדליפת נתונים. המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי משתמשת באמצעים פיזיים הולמים, באמצעי ניהול ובאמצעים טכניים לשם הגנה על נתונים ביומטריים ו/או מידע אישי מפני גישה בלתי מורשית, העברה, שימוש, שינוי, נזק או אובדן. למשל, המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי משתמשת בטכנולוגיות הצפנה, מיסוך והפיכה לאסימונים (tokening) לשם שמירת הסודיות של נתונים, במנגנוני הגנה למניעת התקפות ובמנגנוני בקרת גישה על מנת להתיר רק גישה מאושרת לנתונים ביומטריים ו/או למידע אישי. המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי מספקת לעובדים גם הדרכה ומהלכי קידום בנושא אבטחה, פרטיות והגנה, על מנת להגביר את רמת המודעות שלהם לנושא ההגנה על נתונים ביומטריים ו/או מידע אישי.

המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי תשמור נתונים ביומטריים ו/או מידע אישי אך ורק למשך פרק הזמן הנדרש למטרות שצוינו במדיניות זו, אלא אם כן הארכת תקופת השמירה נדרשת או מותרת על פי החוק החל. תקופת שמירת הנתונים עשויה להשתנות על פי תרחיש, מוצר או שירות. התקנים אשר משמשים את המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי לשם קביעת תקופת שמירת הנתונים הם, בין היתר:

 • הזמן שנדרש לשמירת נתונים ביומטריים ו/או מידע אישי על מנת לקיים מטרות עסקיות, כולל אספקת מוצרים ושירותים;
 • שמירת היסטוריית התכתבויות ורשומות עסקיות;
 • שליטה במוצרים ובשירותים ושיפור הביצועים והאיכות שלהם;
 • הבטחת הביטחון של מערכות, מוצרים ושירותים;
 • טיפול בפניות אפשריות של המשתמש, בתלונות או באיתור בעיות;
 • האם הלקוח או המבקר מסכים לתקופת שמירה ארוכה יותר; וכן
 • האם החוק החל, חוזים ובדומה לכך מציבים דרישות מיוחדות עבור נתונים

המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי תשמור את פרטי רישום המשתמש כל עוד פרטי החשבון נדרשים לשם מתן שירות. לקוח או מבקר רשאים לבחור למחוק את חשבונם. לאחר מחיקת חשבון, המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי תפסיק לספק ללקוח או למבקר מוצרים ושירותים, ותמחק את הנתונים הביומטריים ו/או המידע האישי שלהם, ובלבד שהמחיקה אינה מוגבלת או אסורה על פי התקנות או החוק החל.

7 מידע אישי של קטינים

חלק מאתרי האינטרנט, המוצרים והשירותים נועדו למבוגרים, ואסור לקטינים ליצור חשבון אצל המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי ללא הסכמת הורה או משמורן. אם נאסף מידע אישי של קטין לאחר מתן הסכמת ההורה, המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי תשתמש או תעביר את הנתונים אך ורק כפי שמותר על פי חוק, בהסכמה מפורשת של

ההורה או המשמורן של הקטין, או בעת הצורך לשם הגנה על הקטין. אם המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי אספה במקרה נתונים ביומטריים ו/או מידע אישי של קטין ללא הסכמה מראש מאומתת של ההורה או המשמורן של הקטין, אזי המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי תנסה למחוק את הנתונים בהקדם האפשרי ולא תישא באחריות לכך שהעבירה את נתוני הקטין לשם רישום.

8 שירותים של ספקי צד שלישי

על מנת להבטיח חוויית משתמש חיובית, ייתכן כי משתמש יקבל תוכן או קישורים מאתרי אינטרנט שמפנים לאתרי אינטרנט של גורמים מצד שלישי. המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי אינה שולטת בגורמים מצד שלישי, והחלטת הלקוח או המבקר להשתמש בקישורים, לצפות בתוכן ו/או לגשת אל המוצרים או השירותים שניתנים על ידי גורמים מצד שלישי היא באחריותם בלבד.

המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי אינה שולטת בנוהגי הגנת הפרטיות ובמדיניות הגנת הנתונים של גורמים מצד שלישי. מומלץ כי לקוחות ומבקרים אשר מבקרים באתרי אינטרנט של גורמים מצד שלישי יקראו את מדיניות הגורמים הללו לגבי הגנת הפרטיות והנתונים. כל מידע אישי שהועבר על ידי המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי לגורם מצד שלישי על פי תנאי מדיניות זו ימשיך להיות כפוף למדיניות הגנת הפרטיות והנתונים של אותו גורם מצד שלישי, והמחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי לא תישא באחריות לכך.

9 העברת מידע אישי בין מדינות

ייתכנו עיבוד או גישה אל מידע אישי שנאסף על ידי המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי במדינה/באזור שבו המשתמש משתמש במוצרים ובשירותים של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי או במדינות/באזורים אחרים שם יש נוכחות של המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי, גופים קשורים, חברות-בת, ספקי שירותים או שותפים עסקיים שלה. בתחומי שיפוט אלה עשויים לחול חוקים שונים לגבי הגנת נתונים. במקרה כזה, המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי תנקוט אמצעים על מנת להבטיח כי הנתונים יעובדו כפי הנדרש על פי מדיניות זו ועל פי התקנות והחוק החל.

10 עדכון המדיניות

המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות מדיניות זו בכל עת. המחלקה לתרבות ולתיירות של אבו דאבי תודיע ללקוחות ולמבקרים על שינויים מהותיים במדיניות זו, באמצעות פרסום הודעה באתרי האינטרנט שלה ו/או באמצעות מסירת הודעה ישירה באמצעות הדוא"ל.

11 צרו קשר

משתמש שמעוניים להגיש תלונה או קובלנה בנושא הגנת הפרטיות רשאי לפנות אל צוות ניהול המידע ואבטחתו בכתובת:

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi, PO Box 94000, Abu Dhabi, United Arab Emirates, Telephone +971 (2) 599 5911

Attention: Hessa Al Nahdi;

Corporate Security Section Head; email: [email protected]