bait al oud

הצג הכול

אם אתם אוהבים מוזיקה, אתם תיהנו ממרכז המוזיקה מסביר הפנים. ביית אל עוד (Bait Al Oud) הוקם בשנת 2008 במטרה למלא תפקיד מרכזי בשימור ובשיתוף ההבנה לגבי כלי מוזיקה ערביים, והוא מפקח על החזרתם לסצנת המוזיקה המודרנית.

ביית אל עוד (Bait Al Oud) נועד לשימור, למחקר וללימוד העוד, כלי מיתר מסוג לאוטה, בצורת אגס עם צוואר קצר. מוצאו של הכלי הוא ככל הנראה מהאימפריה האכדית, באזור מסופוטמיה הקדומה, שכיום שוכנת בו עיראק המודרנית. המרכז גם מקדם את המשך השירים והטכניקות שקשורות לכלי המוזיקה היפהפה.

ביית אל עוד (Bait Al Oud) מציע שיעורי מוזיקה וקורסים עם תעודות הסמכה ומשמש כמרכז ללימוד וחקר כאחד. הוא ממשיך גם את מסורת הבנייה של העוד באופן ידני ומשתתף בתוכניות קהילתיות לקידום המודעות וההערכה של העוד ושל כלי מוזיקה ערביים נוספים.