public holidays

הצג הכול

יש שני סוגים של חגים ומועדים באבו דאבי: מועדים קבועים כמו היום הלאומי של איחוד האמירויות (שמתקיים ב-2 בדצמבר), יום השנה החדשה (ה-1 בינואר), יום הזיכרון לחללים (ה-1 בדצמבר) ויום ההולדת של הנביא מוחמד (תנוח נשמתו בשלום) ב-29 באוקטובר.  

איחוד האמירויות הערביות מציין את היום הלאומי של איחוד האמירויות הערביות בכל שנה ב-2 בדצמבר, ביום שמוקדש ל-'רוח האיחוד', ושואב השראה מהפגישה ההיסטורית של שייך זייד בין סולטן אל נהאייאן המנוח, מייסד איחוד האמירויות הערביות, עם שליטי האמירויות, כדי להכריז על הקמתו של איחוד האמירויות הערביות ב-2 בדצמבר 1971.

יום הזיכרון לחללים הוא יום לאומי שבמהלכו איחוד האמירויות הערביות מביע את הערכתו לחללים הקדושים שהקריבו את חייהם בהגנה על כבוד המדינה. הקדשת יום לחללים היא הוקרת תודה להם, והזדמנות להדגיש את הזיקה העמוקה בין האומה למנהיגיה.

ביום השניים-עשר של חודש Rabi' al-awwal בכל שנה (ה-29 באוקטובר), התושבים המוסלמים של איחוד האמירויות חוגגים את יום הולדתו של הנביא מוחמד (תנוח נשמתו בשלום) ואת מסר הסובלנות והדו-קיום שנשא.

תאריכי החגים המוסלמיים, שנקבעים לפי מופעי הירח, משתנים משנה לשנה. לוח השנה המוסלמי הוא לוח שנה ירחי שעל פיו נקבעים החודשים, החגים והטקסים המוסלמים, כמו צום, עיד אל פיטר, עונת החאג' ועיד אל אדחא (חג הקורבן).

מוסלמים בכל העולם חוגגים את עיד אל פיטר (חגיגה לסיום הצום), באירוע שמסמל את סיום הרמדאן, חודש הצום הקדוש. בלילה השלושה-עשר של הרמדאן, הרשויות האמונות על תצפיות הירח מאשרות את סיום הצום או את התחלת ה-Shawal, החודש (Hijri) הבא בלוח השנה המוסלמי, שהיום הראשון בו הוא עיד אל פיטר.

יום ערפאת הוא היום התשיעי בחודש Dhu al-Hijjah, שבו העולים לרגל משלימים את הטקס החשוב ביותר בחאג'. חלק מהמוסלמים גם צמים בהתאם לסונה (Sunnah) של הנביא.

עיד אל אדחא הוא היום העשירי בחודש המוסלמי Dhu al-Hijjah, לאחר יום ערפאת ביום התשיעי, שבמהלכו עולי רגל מבצעים את הטקס החשוב ביותר בחאג', בעוד שמאמינים אחרים צמים על פי הסונה של הנביא.  

ביום הראשון של חודש Muharram, מאמינים מוסלמים מציינים את תחילת שנת הירח המוסלמית החדשה (Hijri), שנקראת על שם הגירתו של הנביא מוחמד (תנוח נשמתו בשלום) ממכה למדינה.  

רשויות פדרליות, מחלקות ציבוריות ומוסדות ממשלה סגורים כולם במהלך חגים ומועדים.